Hur vet du om John F. Kennedy School är stängd på en viss dag?

Hur vet du om John F. Kennedy School är stängd på en viss dag?

Den bästa källan till information för skola avslutningar är oftast din lokala TV och radiostationer. Radiostationer meddela nästan alltid listan över avslutningar de får några minuters mellanrum. TV-stationer vanligtvis kör en löpande förteckning över avslutningar längst ned på skärmen eller Visa listan med några minuter. Avslutningar kan också vara bokförda på sina webbplatser och eventuellt på skolan distriktets eller enskilda skolans hemsidor.