Hur vet man om en donation organisation är legitimt?

Fråga:

Och verkligen det anländer de insamlade medel, där är akut och att inte vara uppslukas av en enorm byråkrati?


Svar:

Absolut säkerhet finns inte, men om de erkänns som välgörande i enlighet med den inkomstskatt, så siend handlingarna av vilka minst någonsin varit testade.

När fråga om du är erkända som en ideell organisation.