Hur vladimer Putin styr Ryssland?

Han gick uinto ordförandeskapet i hthe år 2000 och han tjänstgjorde två mandatperioder, så han var klar att bli president 2008... Han kontrollerade Ryssland under hans ordförandeskap, när han kom till makten, prova wikipedia och sökandet efter vladmiri putins kontroll i Ryssland, kan du hitta värdefull information, runtikring