Hus köpa och inte gift! Vad händer om partner dör? Måste jag betala arvingar då?

Fråga:

Om ogifta tillsammans köpa en fastighet och en av låntagarens död? Hur är detta då? Du kan också ärva från både skulder och tillgångar, så halvan av huset och hälften av skulden? Vad bör jag ha i åtanke?


Svar:

Vare sig gift eller inte, spelar ingen det roll så bra alls. Varför skulle det? Jag hade ändrat vad under mitt äktenskap med någon också gift som ibland en GBR. det har inte heller hans heller min skilsmässa.

Enligt § 1922 BGB gå över alla tillgångar och skulder med döden av avliden till arvingarna. Den efterlevande partners köper gemenskapen har därför nu inte en partner som en partner, men gemenskapen av arvingar.

Det är ungefär allt.

Gemenskapen av arvingar är en laglig efterträdare av avliden och som sådan på alla ingångna avtal bunden, att avliden tas emot.