Hustru har valt att separera investeringar, man gör kontroll fram till nu, gemensamma är fortfarande möjligt?

Fråga:

Hej

Min fru har redan fått inkomstskatt brev din 2010 i maj 2011. Jag får bara min 2010 skatt (bara nu mindes från IRS emot).

Är det för att jag gjorde ingen inkomstskatt förklaring till 2010, att välja möjligt även gemensamma investeringar billigare för oss?

Om ja, hur går det?

Tack så mycket


Svar:

möjligt ännu billigare för oss gemensamma investeringar att välja?

Ja. En kombinerad bedömning kan beställas fram till den administrativa slutgiltighet av sista av de två skatt räkningarna.

I detta fall detta skulle vara en retrospektiv händelse, så att taxeringsbeslutet hustru kommer att lyft och motsvarande taxeringar för och emot båda makarna gjordes.

Det är också tillräckligt för att du skall göra ett uttalande för dig och henne att tillsammans göra en begäran om samarbete investeringar.