Hyresgästerna måste följa när han missade rumsservice? Är personlig ansvars försäkring här nog?

Fråga:

Min hyresvärd har skrivit mig i hyresavtalet att jag ansvarar för utrymme under vintern runt huset. Nu, min vän sa att jag därmed också ansvarig för personskador, om gånger vad som händer, en förbipasserande till exempel glider. Är det sant? Har inte min hyresvärd för en speciell ansvarsförsäkring?


Svar:

Hyresgästerna också en utrymmekrav kan införas kan, men skall vara ansvarig gentemot hyresvärden i en olycka. Så hyresvärden måste ha en motsvarande försäkring, det är inte ditt hus.