I boken stora förväntningar vad tar hans Walworth känslor betyder?

Mycket...