I December när Antonia återvänder till Shimerda homestead vad har hon?

I December när Antonia återvänder till Shimerda homestead vad har hon?

Hon har en baby.