I forntida tider ordet retorik avsedd?

I forntida tider ordet retorik avsedd?

Enligt Wikipedia är definitionen av "retorik" "konst eller teknik för övertalning med hjälp av muntliga, visuella eller skriftligt språk." Detta är det klassiska menande av retorik, som utvecklats av sofisterna antika Greklands.