I Georgien är hustrun ansvarig för att betala utestående läkarräkningar sin avlidne makes?

Nej, testamentsexekutor av dödsboet skall ansvara. Om det finns ingen egendom då betalas räkningarna inte.