I Gullivers resor som Houyhnhnms misstag Gulliver för?

I Gullivers resor trodde de han var en yahoo först.