I hur långt är en egenskap för pensionärer som skyddade tillgångar

Fråga:

i vilken utsträckning kan det skydda egendom för pensionärer, när mannen plötsligt blir Demenzkrank och hem kostnaderna är så höga att detta... görs en grundläggande säkerhetskopiering bör klä av maken sålde han huset, så pengarna är nu borta och körs till en stor grad i hem kostnader, så att pengarna används för en make, snabbt upp och han är mycket snabb att välgörenhet fallet... kan barnen i huset drar och betala en hyra på mor , så att du får fortfarande en del av byrån för grundläggande skydd för din mans hem kostnader? eller finns det inga krav...


Svar:

Om huset inte är för stor, lägger jag ut social trygghet till din Gunten. I socialförsäkringen kod är det bland annat följande som skyddade tillgångar g) artikel 90, REG 2 punkt. 8: en rimlig hus tomt som helt eller delvis befolkas av användaren eller av en person som avses i § 19 punkt 1 till 3 ensam eller tillsammans med familjemedlemmar och efter hennes död att bebos av sina familjer. T.ex. är Famileneigenheime och bostadsrätter t Wohnungensgrößen från 120 till 130 m² anpassade till rådande opinionen.