I Mass Effect 2 är renegade eller paragon Shepherd bättre?

I Mass Effect 2 är renegade eller paragon Shepherd bättre?

Renegade erbjuder mer intressant gameplay, men paragon är lättare romanser