I Oregon hur hittar du ut om någon har ett giltigt körkort om DMV och polisen inte kommer att släppa informationen?

Om myndigheterna vägrar att lämna de uppgifter som det är på grund av en befintlig lag som inte tillåter dem att göra så, eftersom de har anledning att tro att den ansökande personen inte har rätt till information eller om informerade skulle missbruka det på något sätt. Om det angår skador relaterade till en trafikolycka är det irrelevant om personen har en giltig licens oavsett vem som var fel i olyckan. Den enda som bär det skulle ha i frågan är om personen var inte en licensierad förare och försäkringsbolaget vägrade alla skador anspråk på den grunden. Trots detta har skadelidande fortfarande möjlighet att stämma den "väll" personen oavsett status för sina drivande rättigheter.