I Outlook Express Hur åtgärdar du felmeddelandet timeout uppstod vid kommunikation med din server fel nummer ox800ccc19?

Lösning #1
Försök att använda ping för att se om e-postservern är ok. Om det besvarar ping sedan kontrollera tillgängligheten för smtp (port 25) och pop (port 110) tjänster med hjälp av "telnet name_of_mail_server 25" (eller 110 beroende på vad tjänsten kräver verifiering). Om du får för SMTP-ett svar som "220 namnet på isp vissa data ESMTP" (endast 220 frågor vilket är en kod för tjänsten redo) sedan smtp fungerar. För pop måste du skriva användarnamn: nameofuser och efteråt lösenord: något... jag vet inte exakt steg (jag använde den bara en eller två gånger). Då... om det är alla k, kan det vara outlook express som är felaktig. Detta innebär vanligtvis Inkorgen filen är skadad (inbox.dbx) och programmet kan inte ta emot mail eftersom det inte kan reparera Inkorgen och skriva in det nya meddelanden. Också... skickade objekt kan skadas... u få intrycket att du inte kan skicka e-post... eftersom outlook försöker automatiskt att skriva in skickade objekt som du skickar ditt meddelande och eftersom det inte det kommer att abortera visar crappy fel meddelande som inte betyder något. Använd menyn för att skapa 2 nya undermappar under "Lokala mappar" - gamla inkorg och gamla skickade objekt. kopiera ett meddelande till dem så att motsvarande filer skapas i mappen där outlook lagrar sina meddelanden och memorerade i folders.dbx (Använd Sök *.dbx får den platsen). efter det... du kan ta bort först 2 filer... gamla inkorg och gamla skickade... Byt namn på inbox.dbx till gamla inbox.dbx och skickade items.dbx till gamla skickade items.dbx-> kom ihåg namn måste sammanfalla med namnen på de filer som raderats. nu har du en mapp som har bara gamla inbox.dbx och gamla sent.dbx, men ingen inbox.dbx och inga sent.dbx eftersom de ursprungliga filerna byttes. Det är k. När crappy email klienten börjar... det kommer att återskapa dessa filer... och förhoppningsvis allt kommer att gå tillbaka till det normala. önska dig lycka till... och minns... innan något du gör... göra en säkerhetskopia.

Lösning #2
Ibland rensar en enkel rengöring av registret problemet. Det finns många utilties tillgängliga som tillhandahåller en sådan tjänst.

Det finns 3 steg för att reparera outlook express ox800ccc19 fel

Om du har outlook express ox800ccc19 fel då är det en 94% chans att din dator har registret problem. För att reparera outlook express ox800ccc19 fel måste du följa stegen nedan:

* Steg 1 - Hämta en outlook express ox800ccc19 fel reparationsverktyg, installera detta fel reparationsverktyg.
* Steg 2 - Klicka på reparera alla Button.It kommer att skanna din dator gratis.
* Steg 3 - och klicka sedan på reparera alla knappen igen och din gjort! Det är mycket lätt att reparera outlook express ox800ccc19 fel.

Här är Webbadressen till outlook express ox800ccc19 fel reparera verktyg:

http://www.fixerrorquick.com/ttfix-outlook_express_ox800ccc19_error-zz0005