I språkvetenskap språk är vad LAD?

I språkvetenskap språk är vad LAD?

LAD står för språktillägnande enheten, som är en teoretisk begåvning eller hjärnan "organ" som människor besitter. Noam Chomsky föreslagit teorin om svarta lådan i sin Lindström teori. Den används att redovisa varför alla barn verkar få sitt första språk på ett mycket liknande sätt oavsett kultur och geografiska område de växa upp i.