I vad och datumet var Pachelbel kanon i D Skrivet?

I vad och datumet var Pachelbel kanon i D Skrivet?

Historiker tror att det skrevs omkring år 1680.