I vilken ordning vill du titta på Star Wars-filmer?

I vilken ordning vill du titta på Star Wars-filmer?

Episod 4 och 5, då 1 och 2 och 3 och sedan 6 4 och 5 ställa in "fader" avslöja 1-3 ger ryggen historien 6 kommer med det full cirkel.