I vilken takt debiteras Dispozinsen?

Fråga:

Hur beräknade en bank som betalade Dispozinsen och i vilken takt som sättas?


Svar:

En avräkningar i slutet av kvartalet är vanligt. Då bokförs på från kontot, vad är under denna period av fordringar från den verkställande institutionen, även omfatta Dispozinsen.

Som exakt beskrivs i användarvillkoren, men andra arrangemang är naturligtvis möjligt.