I vilken utsträckning kan man hävda litteratur som reklamkostnader?

Fråga:

I vilken utsträckning kan man hävda litteratur som reklamkostnader? Finns det ett schablonbelopp? Hur är prisnivån på litteratur som bevisad?


Svar:

Om sedan ni kan lämna in (med titel!) räkningar är hittills kända ingen standardbelopp. Prisökningen detekteras av räkningen.