I vilken utsträckning kan man öka bidraget till pensionsförsäkringen med mini jobb?

Fråga:

Jag har läst att nu fler och fler mini-jobbers fylla på RV inlägget av sin arbetsgivare. I vilken utsträckning är det möjligt?


Svar:

Det är, tror jag inte därför med många, men att nedläggning av Versicherungsfreheit för mini-jobb, som sedan ser till att det är frivilligt villig att betala sociala avgifter (naturligtvis hos arbetsgivaren) och anpassar då följaktligen något för pensionering, kommer att vara minimala men vad! HG DerMakler