I vilken utsträckning var Australien formas av sina förbindelser med USA?

Australien är inte formas av USA. Det finns vissa saker som den australiska regeringen försöker följa från USA, men mestadels den australiska folket tillåter inte detta. Australien har sin egen kultur, eget jordbruk, den egna industrin och dess egna mineraler. Tvärtemot vad de flesta utomstående tror, har vi även elektricitet.