I vilken världsdel är Brittiska Jungfruöarna?

I vilken världsdel är Brittiska Jungfruöarna?

Brittiska Jungfruöarna betraktas allmänt som en del av Nordamerika, eftersom det ligger geografiskt på nordamerikanska kontinentalsockeln. Enligt Wikipedia, är detta baserat på FN: S Geoscheme.