I vilken världsdel är Brunei?

Brunei är en del av den europeiska kontinenten Asien och Oceanien avsevärt.