I vilken världsdel är Israel och Egypten ligger?

I vilken världsdel är Israel och Egypten ligger?

Svaret 1
Israel ligger helt i Asien.
Egypten ligger mestadels i Afrika, men delvis i Asien. Specifikt, är Sinaihalvön den asiatiska delen av Egypten.

Svar 2
Egypten grenslar både Afrika och Asien medan Israel är fullt i Asien.