I vilken världsdel är Serbien i?

I vilken världsdel är Serbien i?

Serbien är beläget i sydöstra Europa och är i Balkanområdet. Det brukade vara f.d. Jugoslavien tills kriget inträffade i 1990-talet