I vilken världsdel är Zimbabwe?

I vilken världsdel är Zimbabwe?

Zimbabwe är ett land på den afrikanska kontinenten.