I vilken världsdel ligger gabon?

I vilken världsdel ligger gabon?

Gabon är i Afrika.