I vilken världsdel ligger Italien?

I vilken världsdel ligger Italien?

Italien är stöveln formade land i södra Europa