I vilken världsdel ligger Nicaragua på?

I vilken världsdel ligger Nicaragua på?

Nordamerika