I vilken världsdel ligger Schweiz?

Schweiz är i Europa.
Det är ett kustlösa landet och omgiven av 5 andra länder: Frankrike, Tyskland, Österrike, Liechtenstein och Italien.