I vilken världsdel ligger Thar öknen?

Den stora indiska eller Thar öknen ligger i Indien och Pakistan i Asien.