I vilket land var glödlampan uppfanns?

folk säger ofta det uppfanns i Amerika av Thomas Edison är infact felaktig, han patend det 1862 men var serveras med ett domstolsbeslut 1882 av Joseph swan för upphovsrätt infingement, Joseph swan patenterade det 1861 ett år före Thomas Edison, men konstruktionen var dålig så han omgjorda det och förvärvade en andra patent 1878.

Det anses allmänt att Edison uppfann bygget 1879 men svan hade redan installerat dem ett år tidigare och han grundades 1881 Swan electric company.

Edison infact bara förbättras på design redan patenterat, Edison och Swan senare samman för att bli Edison och Swan United company

så det korta svaret är

det uppfanns och patenterades av Joseph Swan i Storbritannien!