Inga anspråk på Hartz IV, pension, social trygghet eller grundläggande skydd - kan vara?

Fråga:

Min vän är partiell arbetsoförmåga (vad brukade vara yrkesmässig sjukpensionen ledde) - är men inte har rätt till pension för partiell funktionshinder, eftersom han var inte i de senaste 5 åren anställdes fullt och är 3 år - betalda pensionspremier skall inte ha rätt på Hartz IV, eftersom han inte är arbeta eller arbetsmarknaden gör inte faktiskt tillgängliga — men han har inte heller rätt till Hartz IV , eftersom det är inte full arbetsoförmåga på tid, eller en personer med låga pensioner, ännu någon som är sjuk i längre sikt eller en mindre – han är inte där ännu men också inte har rätt till grundläggande skydd, den 65: e har uppnått ålder eller är permanent helt arbetsoförmögna. Eftersom han är ganska desperat och är inte ekonomiska medel har till kan ha råd med en advokat, jag ser för att svara...


Svar:

Din information är inte helt korrekt: eftersom din vän är endast delvis arbetsoförmögna, han bör kunna arbeta mellan 3-6 timmar om dagen. Han är alltså kunna arbeta och rätt - för ekonomiskt stöd behöver AlgII. Men naturligtvis detta har resulterat i ARGE sedan - inom ramen för dess återstående kapacitet - i arbete ger honom och kommer. Om han skulle sedan förkasta rimliga arbete, riskerar han en AlgII skära. Grundläggande backup det endast på socialen, om din vän skulle vara permanent och helt arbetsoförmögna.