Ingår alla konton tas bort från din kredit rapport tio år efter en konkurs?

De konton som berörs av din BK ansökan bör drop-off efter sju år, under löpande verksamhet. Du kommer att vilja se till att de korrekt visar "Discharged genom konkurs." Om de inte gör det, bör du ifrågasätta dem, eftersom de är att lägga till din skada och dubbelräkning mot dig. Om CRA inte kan verifiera status för kontot inom 30 dagar, kunde kontot komma ut förr. Vara flitig i övervakningsrapporten efter konkurs att se till att alla konton redovisas korrekt. Fel kan arbeta till din fördel. Var också noga med att hålla kopior av alla dokument konkurs om du behöver bevisa ett objekt var faktiskt med i din ansökan. Lycka till!