Ingen parkeringsplats i garaget - måste jag ändå betala kostnaderna?

Fråga:

Kan kostnader för parkering blir alla hyresgäster eller bara på de som också har hyrt en parkeringsplats?


Svar:

Jag vill hävda att detta påverkar bara de rent av vertsändniss därifrån en plats för din bil har. Jag tror något tvivelaktigt, låt mig men gillar att lära en bättre skulle jag ha fel.