Injektioner av kontanter av centralbankerna på penningmarknaden: tecken på en kris?

Fråga:

kan du oftast se en (finansiell) kris i kontanter injektionerna, som också var under 2007 och 2008 av centralbanker?


Svar:

Hur som helst är injektioner ett tecken på att vad har fastnat på interbankmarknaden. Och som kan orsaka långsiktiga problem, om bankerna själva låna inte mer - och det är anledningen till sprutan.

Jag skulle titta noga på marknaden överväga om ytterligare åtgärder kommer, där inter bank priser (Euribor, LIBOR) etc.

Och det har skadat någon att ta då möjligen vinster.