Insolvensplan: Vad betyder det och vad styr den exakt?

Fråga:

För närvarande är ordet insolvens ja igen på modet och på allas läppar. Då och då snubbla du över begreppet insolvens planen.

  • Vad betyder det?
  • Är alltid del av en konkurs?
  • Vad är det speciella med det?
  • Vad reglerar den?

Svar:

Om insolvensförvaltaren med borgenärerna kan komma överens om att avvika från det juridiska avsedda sättet, kan en insolvensplan fortsätter företaget att nå en bättre lösning för alla.

Det är en Moratorum av typ av. Fordringsägare ge det omedelbart att få sin kvot och detta kan gå och använda mer senare kanske.