Inte hårt takfönster, hur mycket % mietmindrung?

Fråga:

inte hårt takfönster, hur mycket % minskning i hyra ska jag göra?


Svar:

Mer exakt beskriva ingen alls, men hyresvärden, hur fönstret inte är tät. Innan du prata med din vän vad som menar med "tight".

Din information om icke-tätheten är mycket alltför vaga, att svara med en procentsats som 3,7%.