Inte karamellfärg blandning snabbare med varmt eller kallt vatten?

Jag gjorde bara ett experiment på detta faktiskt.

Vatten molekyler resor snabbare i varmt vatten än i kallt vatten. När livsmedelsfärgämne läggs i hett vatten där molekylerna reser snabbare, blandar den snabbare. Partiklarna reser inte så snabbt i kallt vatten, och livsmedelsfärgämne sprids inte så snabbt.