Investeringar i strategiska metaller? Vad är att hålla?

Fråga:

Vad är en finansiell investering i strategiska metaller att hålla? Vilka metaller är? Det är en fråga för små investerare?


Svar:

De "strategiska metallerna" är i huvudsak så kallade sällsynta metaller, som är väsentliga för många högteknologiska produkter. Investeringen i dessa metaller är svårt eftersom de inte är börsengehandelt. Du måste gå antingen genom fonder som investerar i metaller eller andelar i sådana företag.

Observera att priset på dessa metaller starkt beror på tillgång och efterfrågan. När Kina minskas drastiskt de kvantiteter som erbjuds internationellt i 2011, priserna betydligt högre, hoppade men sedan igen falla tillbaka eftersom stora händelse i det djupa havet hittades violently i Japan.

Jag tror beroende på vilken personligen alltför flyktiga och faktorer, som inte öppet till ofarliga små investerare. En modefluga bara...

Alternativt du kan placera naturligt metaller generellt, t ex industriella metaller eller aktierna i metall gruvföretag. Till exempel metaller RBS RICI ETF (LU0259320728) eller som skulle vara industriellt metaller börshandlade fonder eller BGF Mining Världsfonden (LU0172157280).