Ismaskin mottar vatten inte dumpa is?

Är det att göra isen?

Kanske blockerar något sensorn i isen hinken.