Istället för att spara f. pension som egenföretagare, snarare i fastigheter att investera, hur betala senare?

Fråga:

I stället för spara o. Rürup i livförsäkring, jag köpte två små lägenheter, tills jag senare slutar gå, skulle jag leva på hyror kan - och sedan gå bort hur mycket skulle beskatta dem - som privata pensioner beskattas, är klart för mig, men med hyra?


Svar:

Hyrorna är beskattas som vanlig inkomst beskattas bara överskott kvar efter avdrag för reklam kostnader (management, finansiering, avskrivningar, rehabilitering). Det finns inga särskilda förmåner för pensionärer i denna typ av inkomst.