Jag är 60% ändå. Hur ofta är ett botemedel för mig?

Fråga:

Jag är 61 år gammal och sedan 2008, med hänvisning till en full invaliditetspension. På samma gång jag 60% funktionshindrade. Som är den ansvariga när de ansöker om ett botemedel för mig, KK eller pension försäkringsgivaren och vilken tidsperiod måste vara mellan kurer (4 år eller mindre)?


Svar:

Du är bäst att diskutera det med din läkare. Om jag kan tolka dina data, då du inte längre arbetar och hänvisar till förtidspension. Pensionen skulle inte ha behörighet, eftersom det inte handlar om att göra eller bibehålla din förmåga att arbeta. Om nödvändigt, betalar försäkringskassa ett botemedel, men du bör söka förskott råd av din läkare.