Jag är en tysk medborgare och vill gå till Kenya i pension. Jag har nedskärningar?

Fråga:

Vilka avtal eller är alla ett med Kenya.


Svar:

Du kan få betala du tyska pensionen naturligtvis efter Kenya, men mig veterligen ingen pension insurance överenskommelse med Kenya, därför utbetalning av din pension endast med avdrag bör vara möjligt (det bör vara cirka 20% pension avdrag).