Jag är fortfarande student, har försäkring genom min man, kommer att vara en WE-seminarium vid Institutet för fortbildning som föreläsare, vilket innehåll som är lämpligt?

För en enda helg seminarium får du förmodligen sysselsättning.

Antingen en ersättning på mini jobb bas eller en avgift på frilansbasis.

En mini jobb anser, har du att bära Ja ingen skatt, men det är sliten platta av arrangören.

Om det är på frilansbasis, måste du se att du kan få betala försäkring och du måste betala skatt på.

Också, vi vet inte vilket område.

Avgiften för en föreläsare inom skatterätt skulle bli beroende på föremålet för och nivån på mellan 400 och 1.600 euro.