Jag är i 2011 som frilansfotograf på vägen och inte har undertecknat på IRS, vad kan jag göra nu?

Fråga:

. Jag ringde då på kontoret och frågade vad jag ska göra och som har gett min skatt mig som jag fortfarande använder och det är det. Men nu du låta att länge så vad läsa av länge var förmodligen inte de bästa forum.

Min fråga... Jag skulle logga in nu om att få ett ID och som jag visar också på men jag gjorde också inte en självdeklaration eftersom det kommer att resultera i en betalning någonsin... Men om jag registrera detta nu och regeln om så hur kunde en hända?

Eller logga in först och sedan skicka?

Tack Peter


Svar:

Fortfarande hänt ingenting.

Falskt skulle vara:

Registrera dig nu och lämna endast från 2015, eller 2014 förklaringar.

Det är sant:

Göra inkomster utgifter överflödiga konton för åren 2011-2014 och att avyttra.

Du gav upp så långt ingen falsk deklaration. Du uppmanas inte och skulle ha ignorerat den.

Du gjorde så långt inte straffbart.

Så allt smidig Rita och du är klar. Eftersom du har fått ett skattenummer, du är inloggad, gör endast uttalanden.