Jag är i skuld och jag har ett arv i Erwartung.Kann jag slog ut mitt arv av skuld på grund och i stället överföras till min dotter?

Med arv är att du möjligheten i ett slag att vara skuldfri, eller se ljus men vid horisonten.

Varför så en avsägelse av arv, om tillfälle ges, hans skuld kommer för att vara?