Jag är justerats från 01.08.2015 utan rättegång, nu fick jag sjuk, hur lång sjukförsäkringföretaget betalar sjukdom fördelarna t?

En ny uppsättning är anställda i de första 4 veckorna av sjuka, sjukförsäkring tar över betalning fram till slutet av de fyra veckorna.

Du är fortfarande inte frisk, då du har rätt till en sex veckors lön. Sedan tar försäkringsbolaget för en längsta tid av de återstående 62 veckorna över igen.