Jag behöver en revisionsrapport till Migrationsverket om tillstånd att bosätta sig, som kan göra det (am i Berlin)?

Fråga:

Hej, jag är egen företagare och vill ge tillståndsansökan bosättning efter 18 b AuftG. Jag behöver en revisionsrapport, som kan vara BB´s eller vad det kommer kosta mig?

Många hälsningar,


Svar:

En auktoriserad revisor, skatt konsult eller skatterepresentant.

Kostnaden för att flytta omkring 500 till 800 euro.